L’équipe Infolettre   | Soutenez Panorama Cinéma sur Patreon

Kaïro

Version originale
Kairo
Année
2001
Origine
Japon
Production
Ken Inoue
Seiji Okuda
Shun Shimizu
Atsuyuki Shimoda
Hiroshi Yamamoto
Direction de la photographie
Jun'ichirô Hayashi
Bande originale
Takefumi Haketa
Montage
Jun'ichi Kikuchi